STOFFRI VERDEN
UNDERVISNING MED iPAD

Den beste løsningen på stoffproblemet er opplysning.

Mye av det unge hører om stoff på gaten, kommer fra dem som selger dem. Foundation for a Drug-Free World forsyner undervisere med praktiske verktøy for å gi unge konkrete fakta som gjør dem i stand til selv å velge å leve et stoffritt liv.

Ingen bestrider alvorligheten av stoffproblemet og dets knusende virkning på dagens ungdom. Akademiske resultater forverres, og enda mer alvorlig, stoff undergraver helsen og ødelegger unge liv.

Den beste løsningen er å nå barn og unge med effektiv, faktabasert undervisning om stoff – før de begynner å eksperimentere. Barn, tenåringer og ungdom som kjenner faktaene om stoff, er mye mindre tilbøyelige til å begynne å bruke dem.

Denne app-en gir deg hele materialet fra undervisningspakken Sannheten om stoff og inneholder praktiske verktøyer til å informere unge mennesker om stoffmisbruk.

Kjernen i stiftelsens undervisningsprogram er den 102 minutter lange dokumentarfilmen «Sannheten om stoff: Virkelige mennesker – virkelige historier».

Dokumentarfilmen støttes av tretten informasjonshefter om stoff og prisbelønte offentlige informasjonsfilmer. Alle disse videoene og heftene er tilgjengelige for å vises eller å lastes ned gjennom denne app-en når som helst, så de siden kan brukes i enhver form for undervisning både online og offline.

Denne Sannheten om stoff undervisnings app-en er det ideelle supplerende hjelpemiddelet. Den imøtekommer etterspørselen etter praktiske verktøyer som undervisere og spesialister i forebyggelse av stoffmisbruk kan bruke til hurtig og effektivt å kommunisere sannheten om stoff.

Applikasjonen inneholder fulle leseplaner for leksjoner, oppgaver og klasseaktiviteter som fanger og fastholder unges oppmerksomhet – og oppmuntrer dem til å delta. Elevene er villige til å lese, se og – viktigst av alt – bruke opplysningene til å ta de rette beslutningene om bruk av stoff.

Et fullstendig interaktivt klasserommiljø er skapt for å lette arbeidet i mange undervisningssammenhenger og forsyner både lærere og elever med verktøy.

  <ul>
    <li>Lærere kan bruke app-en til å levere pensumet til elevene i deres klasserom.</li>
    <li>Veiledere og privatlærere kan undervise atskillige elever på én gang og kan skreddersy pensumet til spesifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
  <ul>

    På tavlen blir pensumet presentert i rekkefølge så lærerne kan gjennomgå det med elevene og elevene kan skrive deres oppgave-besvarelser og stiler.

  Leksjonsplanen er fleksibel og kan skreddersys så læreren kan tilpasse materialet til et hvilket som helst skjema, eller arbeide med det i et eksisterende pensum.

  Det er også en lærerveiledningsseksjon med teksten av den trykte lærerveiledningen med en leksjonsplan til hver leksjon; slik at læreren har verktøyene rett for hånden til forberedelse av leksjonen, og kan dessuten levere pensumet trinn for trinn ved hjelp av iPad nettopp i klassen.

  Avsnittet med oppslagstavlen gir lærerne mulighet for å sette eksempler på elev-besvarelser opp på tavlen så hele klassen kan se dem, og slå meddelelser opp.

  Det er en komplett elevliste til å holde styr på elevene, gjennomgå deres forløp og gi de enkelte elever deres karakterer.

  <ul>
    <li>Det medfølger også et karaktersystem med som gir mulighet for å bedømme de enkelte trinn og skrive bemerkninger til dem.</li>
    <li>Oppslags- og meddelelsessystemet gir lærerne mulighet for å utveksle personlige meldinger med individuelle elever.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Alle undervisningsvideoer fra Drug-Free World med ledsagende hefter og materialer finnes i ressursseksjonen og også in-line sammen med oppgavene så de kan ses med et klikk: 
      <ul>
        <li>Dokumentarfilmen <em>Sannheten om stoff</em> – en hardtslående undervisningsfilm – legger ikke fingrene imellom og dekker de mest alminnelig misbrukte stoff.</li>
        <li>16 De sa/De løy-offentlige informasjonsfilmer (PSA-er) som hver spesielt fokuserer på hvordan skjødesløs bruk av stoff kan føre til et varig ødeleggende misbruk.</li>
        <li>De 13 heftene i serien <em>Sannheten om stoff </em>er full med fakta og <em>opplyser</em> enkelt men slagkraftig om stoff.</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>

  Fremover kan alt materiale lastes ned til gjennomsyn så det er tilgjengelig enten du er on- eller offline.