DFW Online Features

STOFFRI VERDEN
ONLINE-UNDERVISNING

Den beste løsningen på stoffproblemet er opplysning.

Mye av det unge hører om stoff på gaten, kommer fra dem som selger dem. Foundation for a Drug-Free World forsyner undervisere med praktiske verktøy for å gi unge konkrete fakta som gjør dem i stand til selv å velge å leve et stoffritt liv.

Ingen bestrider alvorligheten av stoffproblemet og dets knusende virkning på dagens ungdom. Akademiske resultater forverres, og enda mer alvorlig, stoff undergraver helsen og ødelegger unge liv.

Den beste løsningen er å nå barn og unge med effektiv, faktabasert undervisning om stoff – før de begynner å eksperimentere. Barn, tenåringer og ungdom som kjenner faktaene om stoff, er mye mindre tilbøyelige til å begynne å bruke dem.

Denne online undervisnings-nettsiden gir deg hele materialet fra undervisningspakken Sannheten om stoff og inneholder praktiske verktøy til å informere unge mennesker om stoffmisbruk.

Kjernen i stiftelsens undervisningsprogram er den 102 minutter lange dokumentarfilmen «Sannheten om stoff: Virkelige mennesker – virkelige historier».

Dokumentarfilmen støttes av tretten informasjonshefter om stoff og prisbelønte offentlige informasjonsfilmer. Alle disse videoene og heftene er tilgjengelige for visning eller nedlasting når som helst til bruk for enhver form for undervisning on- eller offline.

Sannheten om stoffs online undervisnings-nettside imøtekommer den voksende etterspørselen etter praktiske verktøy til å hjelpe lærere, undervisere og spesialister i forebyggelsen av stoffmisbruk til hurtig og effektivt å kommunisere sannheten om stoff.

Nettsiden inneholder timeplaner for leksjonene samt oppgaver og klasseaktiviteter som fanger og fastholder unges oppmerksomhet – og oppmuntrer dem til å delta. Elevene er villige til å lese, se og – viktigst av alt – bruke opplysningene til å ta de rette beslutningene om bruk av stoff.


Nettsiden for online-undervisning er bygd opp til å gjøre livet lettere i forskjellige undervisningssammenhenger; det er verktøy til både lærere og elever.

  <ul>
    <li>Lærere kan ved hjelp av nettsiden levere pensumet til elevene i klasserommet.</li>
    <li>Veiledere og privatlærere kan undervise atskillige elever på én gang og kan skreddersy pensumet til spesifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
  <ul>

    Hele leksjonsplanen er bygd inn i nettsiden for online-undervisning og det er verktøy med til hele pensumet.

    Lærerveiledningen gir én detaljene om hvert trinn i pensumet, ekstra instruksjoner bare for lærere pluss en veiledning til bedømmelse av elevenes utførelse av oppgavene.

     På nettsiden er undervisningen skreddersydd til elevene så det er mulig for den enkelte elev å følge med på vedkommendes egen computer (hvis de har en); underviseren har også lett adgang og kan se med.

  Avsnittet med oppslagstavlen gir lærerne mulighet for å sette eksempler på elev-besvarelser opp på tavlen så hele klassen kan se dem, og slå meddelelser opp.

  Listen over elevene kan brukes til å holde styr på dem, gjennomgå deres forløp og gi hver av dem karakterer.

  <ul>
    <li>Det medfølger også et karaktersystem med som gir mulighet for å bedømme de enkelte trinn og skrive bemerkninger til dem.</li>
    <li>Oppslags- og meddelelsessystemet gir lærerne mulighet for å utveksle personlige meldinger med individuelle elever.</li>
  </ul>

  Det er også et karaktersystem som gjør at man kan gi hver elev både karakter og en bemerkning for hvert trinn.

  <ul>
    <li>Alle undervisningsvideoer fra Drug-Free World med hefter og materialer kan lastes ned fra nettsiden og kan også ses in-line sammen med oppgavene så de er klare til gjennomsyn med et klikk: 
      <ul>
        <li>Dokumentarfilmen <em>Sannheten om stoff</em> – en hardtslående undervisningsfilm – legger ikke fingrene imellom og dekker de mest alminnelig misbrukte stoff.</li>
        <li>16 De sa/De løy-offentlige informasjonsfilmer (PSA-er) som hver spesielt fokuserer på hvordan skjødesløs bruk av stoff kan føre til et varig ødeleggende misbruk.</li>
        <li>De 13 heftene i serien <em>Sannheten om stoff </em>er full med fakta og <em>opplyser</em> enkelt men slagkraftig om stoff.</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>